Privacyreglement

Woonstichting JOOST (kortweg: JOOST) verhuurt, verkoopt en beheert woningen in de gemeenten Boxtel, Haaren, Sint-Michielsgestel, ’s-Hertogenbosch en Bernheze. Wij vinden het belangrijk dat u prettig en veilig woont. Daar zetten wij ons dagelijks voor in. Dat doen we samen met andere organisaties. Om onze activiteiten te kunnen uitvoeren, verwerken wij persoonsgegevens van u. JOOST neemt uw privacy serieus. Wij vinden het belangrijk om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en waar wij ze voor gebruiken. Wij informeren u ook over uw rechten hierin. In dit privacyreglement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens op de website www.natuurlijkwonenboxtel.nl.

Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacyreglement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

 • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en adres, maar ook uw inkomen.
 • Verwerken: alles wat er met uw persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

We geven in ons privacyreglement antwoord op de volgen vragen:

 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
 • Waarom verwerkt JOOST persoonsgegevens?
 • Van wie verwerkt JOOST persoonsgegevens?
 • Hoe gaat JOOST met mijn persoonsgegevens om?
 • Hoe lang bewaart JOOST mijn gegevens?
 • Welke regels gelden voor JOOST bij de verwerking van persoonsgegevens?
 • Kan ik zien welke persoonsgegevens JOOST van mij verwerkt?
 • Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?
 • Heeft JOOST een Functionaris Gegevensbescherming?
 • Hoe gaat JOOST om met sollicitaties?
 • Kan JOOST dit document wijzigen?

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

JOOST is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. U kunt ons bereiken via onderstaande contactgegevens:

 • telefoon: ons Woonservice is bereikbaar via 088 0081400
 • e-mail: info@wonenbijJOOST.nl
 • postadres: postbus 825, 5280 AV Boxtel.

Waarom verwerkt JOOST persoonsgegevens?

JOOST verwerkt uw gegevens uitsluitend wanneer u zich hebt geabonneerd op de digitale nieuwsbrief NATUURLIJK. Uw gegevens verwerken we op basis van uw toestemming.

Van wie verwerkt JOOST persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van abonnees op de nieuwsbrief.

Hoe gaat JOOST met mijn persoonsgegevens om?

JOOST respecteert en beschermt uw persoonsgegevens. We hanteren de volgende regels:

 • We gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om.
 • We gebruiken uw gegevens alleen voor het versturen van de nieuwsbrief.
 • We verwerken niet meer gegevens dan nodig.
 • We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerking van uw gegevens.
 • Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de wet.

We delen persoonsgegevens alleen met derden die door ons zijn ingeschakeld om diensten aan u te leveren. Deze derden kunnen onze opdracht alleen krijgen als zij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen hebben genomen en geheimhouding garanderen. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan derden als wij daar een wettelijke verplichting toe hebben. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst of aan een toezichthouder.

Hoe lang bewaart JOOST mijn gegevens?

Wij bewaren uw aanmelding voor de nieuwsbrief tot het moment dat u het abonnement op de nieuwsbrief beëindigt. Dit kan met de link in de nieuwsbrief.

Welke regels gelden voor JOOST bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is JOOST onder meer gebonden aan:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • Telecommunicatiewet.

Kan ik zien welke persoonsgegevens JOOST van mij verwerkt?

Ja, dat kan. Vraag gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen, te wissen of over te dragen aan iemand anders.

Stuur uw verzoek vanuit het bij ons geregistreerde e-mailadres naar info@wonenbijJOOST.nl, dan maken wij het voor u in orde.

U kunt ook bij ons op kantoor langskomen.

Na het indienen van het verzoek, ontvangt u de informatie binnen één maand. Mocht deze termijn niet haalbaar zijn, dan geven wij u tijdig en duidelijk aan waarom dat niet lukt. U ontvangt de gevraagde informatie dan alsnog binnen twee maanden.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Mocht u een vraag of opmerking hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door JOOST, dan kunt u:

 • een e-mail sturen naar info@wonenbijJOOST.nl
 • een bezoek brengen aan ons kantoor aan de Brederodeweg 23 in Boxtel

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan u kunt u een e-mail sturen naar info@wonenbijJOOST.nl. U ontvangt binnen één maand een schriftelijke reactie op uw klacht. Bent u niet tevreden met het antwoord, dan kunt u een procedure starten bij de rechtbank of een verzoek indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in het geschil met ons.

Heeft JOOST een Functionaris Gegevensbescherming?

JOOST heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Deze biedt onafhankelijk advies en houdt toezicht op de toepassing en naleving van de AVG bij JOOST. De FG is per e-mail bereikbaar via privacy@wonenbijjoost.nl.

Kan JOOST dit document wijzigen?

Ja, dit privacyreglement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij het privacyreglement daarop aan. De meest actuele versie van ons privacyreglement kunt u steeds terugvinden op de website.

Meer weten
over Natuurlijk?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte